SADUTUS

Sadutus kutsuu puhumaan ja kohtaamaan toisen. Sadutus on tapahtuma, joka vaatii vain kertojan ja kuuntelijan ja heille tilan olla toisilleen läsnä. Se soveltuu kaikenikäisille eikä vaadi mitään erityistaitoja. Tarina voi olla tosi tai keksitty.

Sadutus on:

NUKETUS

Nuketus

Nuketus on tarinan tai tapahtuman kerrontaa nukketeatterin keinoin.

Ihminen samaistuu tiedostamattaan nukkeen ja sen kautta voi kokea ja elää asioita alitajuisella tasolla. Nukketeatterin avulla luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa voi rentoutua ja kokea ilmaisu turvalliseksi. Ihmisen leikkiessä nukella hän antaa sille erilaisia rooleja ja tehtäviä, ja samalla käsittelee asioita, jotka sillä hetkellä ovat hänelle tärkeitä. Näin pystytään vaikeastikin kohdattavat asiat käsittelemään nukella esittämisen kautta. Nukke auttaa avautumaan ja purkamaan mieltä vaivaavia positiivisia ja negatiivisia asioita. Nukketeatterilla on voima vetää ulos eristäytyneisyydestä.

Nuketuksessa pyritään aktivoimaan aisteja, tasapainottamaan tunteita ja kehittämään mielikuvitusta. Yhteinen tarinan esittäminen ruokkii sielua ja kehittää tervettä minäkuvaa.

Erilaisten asioiden käsittelyssä voidaan käyttää myös apuna jo valmiita satuja ja kertomuksia jotka toimivat pohjana yhdessä käytävälle keskustelulle.

Tarinan voi esittää valmiilla nukeilla tai tekemällä ensin yksinkertaiset nuket tarinaa varten.